ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTREME TRACKDAYS 2016

Α) ΜΕΓΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ωράριο:10.00-19.00 Tρείς κατηγορίες: Αρχάριοι-Ενδιάμεσοι-Προχωρημένοι

Β) ΣΕΡΡΕΣ 29-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ωράριο: 10.00-18.30 Tέσσερις κατηγορίες: Αρχάριοι-Ενδιάμεσοι-Προχωρημένοι-FORMULA GLORIA

Γ) ΜΕΓΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

Δ) ΜΕΓΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Τέσσερις κατηγορίες: AΡΧΑΡΙΟΙ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ-ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ