ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Πολύμνιας 11, 155 61 Χολαργός
Τηλέφωνο: 210 6523948
Κινητό: 6972233094 – 6987165041
Ε-mail: sotzaf@techlink.gr
Website: www.extremetrackdays.gr