Σέρρες Ημερομηνίες

1)      24, 25 & 26 MAIOY

2)      6, 7 & 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

3)      2, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ